Tag Archives: Kampala

Netwerken en expertise: de Change the Game Academy

21 en 22 mei 2024
Wilde Ganzen en het Uganda National NGO Forum (UNNGOF) organiseren een geanimeerde tweedaagse conferentie voor oud-deelnemers aan de CtGA-trainingen.

Onze partners, werkzaam in het onderwijs, de gezondheidszorg, buurtcentra en andere sociale projecten zijn zonder uitzondering toegewijd en goed opgeleid in hun vak. Goed besturen, zakelijk leiden van hun ‘sociale onderneming’ wordt door veel van hen echter als een vak apart ervaren.
Er is grote behoefte aan kennis en vaardigheden om hun organisatie te verbeteren, lokaal fondsen te verwerven, de eigen gemeenschap te betrekken en last-but-not-least een vruchtbare relatie met de overheid te realiseren.
De Change the Game Academy biedt lokale trainingen, een platform voor uitwisseling en een website met online cursussen en handige ‘tools’.
Veel van onze partners nemen al vanaf 2017 deel aan deze scholings- en netwerkbijeenkomsten.

Esther Kyazike van het Kawempe Youth Centre doet verslag.

(meer…)

Een prachtige en succesvolle dag

‘Wij hadden weer een prachtige en succesvolle dag!’,

Schrijft Phiona Nalweyiso enthousiast en appt meteen foto’s en enkele video’s over de Elisabeth Namaganda Memorial Dag.

‘Op 15 juni ontvangen we de Vrienden van Elisabeth.
De gasten genieten van de uitgebreide lunch.
Jonge, ex-pupillen van het schoolgeldfonds verkopen wijn en vlees.
Deze jongeren zetten zich in om meer leeftijdsgenoten bij de Elisabeth Namaganda Foundation te betrekken.

Aktie voor veilig water
Zij werven deze dag ook fondsen voor een watervoorziening voor de school en het ENF restaurant.
Iedereen ziet in hoe noodzakelijk dat is. Het oppervlaktewater in Kampala is erg vervuild. Leidingwater is duur, niet veilig drinkbaar en de levering hapert vaak.
Voor de studenten van het Uganda Catholic Management & Training Institute waar het kantoor van ENF is, en het ernaast gelegen ENF restaurant, is veilig drinkwater essentieel!
Voor dit project draagt de ENF zelf € 1.300 bij, er is nog € 5.000 nodig.

(meer…)

SEECHILD verder op weg.

Noodzakelijk vervoer

Begin 2023 werd de tweede vestiging van Seechild geopend: Mpigi Integrated Skills Training Centre (MISTC).
Veel van de pupillen vanhet centrum in Mpigi wonen verspreid op het platteland.
‘Vervoer is noodzakelijk om ook voor deze kinderen met beperkingen onderwijs en behandeling mogelijk te maken’, vertelt Sharon Nakawungu, de manager van MISTC.
‘Ouders kunnen wel wat bijdragen, maar voor de aanschaf van een auto is gewoon geen geld’.

Een aanvraag bij MIVA maakt het mogelijk.
Een tweedehands Toyota pick-up kost € 26.300. MIVA betaald ¾ deel en Mirembe,
Mirembe ¼ deel: € 6 575.

Deze eenmalige handreiking is ook wezenlijk voor de financiële stabiliteit van het centrum in Mpigi.

(meer…)

Nieuwe impuls voor het Kawempe Youth Centre

Dankzij veel vrijwilligers en haar uitgebreide netwerk bruist het KYC van activiteiten.

Het Centrum heeft echter maar drie betaalde medewerkers, die het vuur uit hun teenslippers lopen.
De dagelijkse beslommeringen van dit drukke centrum slokken al hun tijd en energie op. Ook de bestuurlijke capaciteit schoot de afgelopen jaren te kort om als sociale onderneming levensvatbare plannen te maken voor een steviger financiële basis en die veranderingen door te voeren.

Er gloort echter hoop!

(meer…)

Van de straat en trots op jezelf worden

Ook wij zijn echt trots op het succes’, vertelt Fred Matovu over het Rehabilitatieprogramma van Seechild.

Het team van het Bunamwaya Integrated Skills Training Centre (BISTC) in Kampala begeleidt gedurende drie jaar intensief drie groepen van elk ongeveer 20 deelnemers. Dit jaar start het derde jaar van de derde groep.

Fred vervolgt: ‘We zijn erg blij dat meer dan 40 pupillen echte vaardigheden hebben verworven en nu gelukkig bij hun gezin en familie wonen en deelnemen aan zinvolle activiteiten. Eén van de deelnemers komt zelfs in aanmerking om een medewerker van BISTC te worden!’

Het programma richt zich op oudere jeugd en jongvolwassenen met vaak meervoudige beperkingen.
Bij Seechild krijgen ze weer een gezicht. Samen met hun familieleden zorgen zij voor regelmaat in hun leven, reguliere medische zorg, passend onderwijs en een beroepsopleiding.
Het Kitebi Health Center II en Butabika National Referral Hospital voor geestelijke gezondheidszorg verzorgen daarbij de medische behandeling.
Seechild geeft ook trainingen aan ouders en verzorgers en houdt voorlichtingsbijeenkomsten voor de hele gemeenschap.

(meer…)

Een eigen kantoor voor de Elisabeth Namaganda Foundation

Een belangrijke stap in de professionalisering van de ENF.

Het Uganda Catholic Management & Training Institute heeft hen een ruimte gegeven!
In de Elisabeth Namaganda Building is met steun van Mirembe een kantoor ingericht.
Leonard Musolooza werkt er nu dagelijks. Phiona Nalweyiso, secretaris, is er één dag in de week.
De ENF voert in Kampala het Help Me to School Programme (HMtSP) uit, een schoolgeldfonds voor kansarme jeugd.

Schoolgelden
Meestal dragen bekende sociaal werkers, die werkzaam zijn in of buiten steden als Kampala en Masaka, kinderen voor aan het dagelijks bestuur van de ENF. Deze vrijwilligers beoordelen wat de familie nog zelf kan bijdragen, houden contact met de school en volgen de student. Ook verlenen zij psychosociale ondersteuning als dat nodig is.

(meer…)