Categorie:  Kamuli Childcare Nursery and Primary School

Nieuwe uniformen voor Kachica

Kamuli, 30 december 2019.
Rose Muberalugo bezoekt Kamuli Childcare Nursery and Primary School

Ik ga een belofte inlossen, die ik bij m’n vorig bezoek deed aan de ouders van groep zes: nieuwe uniformen voor die snel groeiende zesdeklassers. Een gift van de NH. Gemeente Heumen en de KBO Malden.
Sharifa en ik vertrekken al vroeg uit Kampala en worden tegen de middag ontvangen in het huis van Mr. Kalanzi, het schoolhoofd en zijn vrouw Josephine, onderwijzeres en voorzitter van de vrouwengroep’.

Mr. Kalanzi geeft een rondleiding, trots op alles wat al met hulp van de sponsors is bereikt.
De school groeit snel. Elke dag meldt zich wel een nieuwe leerling.

(meer…)

Kerstactie 2018 : de KACHICA school kan vooruit!

De kerstactie 2018 was een geweldig succes!

Alle acties, collectes en persoonlijke giften leverden totaal € 28.094 op!
Een prachtig resultaat! Hartelijk dank!
Mirembe vult het aan tot de benodigde € 30.664 zodat Wilde Ganzen na verhoging bijna 46.000 euro kan overmaken voor de verdere bouw van de school.
Ze kunnen nu flink doorpakken voor Kamuli Childcare Nursery and Primary School.
Voor 2019 waren de plannen heel ambitieus: men wilde in dat jaar de school grotendeels afbouwen.
Echter met de opbrengst van deze kerstactie kunnen nog niet alle nodige werkzaamheden worden voltooid.
In de loop van 2019 worden nog collectes gehouden en acties gevoerd om volgend jaar verder te kunnen afbouwen. Ook daarbij steunt Wilde Ganzen weer.

(meer…)

Rose bezoekt Kamuli Childcare Nursery and Primary School

Kamuli, Rakai, 13 juli 2018.

Met Afrikaans enthousiasme worden Rose Muberalugo en Sharifa Nabaweesi in het dorp ontvangen door het schoolhoofd Kizito Kalanzi en zijn vrouw en onderwijzeres Josephine.
Eenmaal op het schoolterrein stromen alle kinderen de klassen uit om voor hen te zingen, te dansen en te bidden voor een veilige reis.
Eén voor één vertellen de leerlingen van groep 7 hoe blij ze zijn met de nieuwe ontwikkelingen van hun school. Ze beloven hard te werken voor hun examen. Rose verheugd al zich met hen op een groot examenfeest!

(meer…)

Geslaagde sponsoracties voor de Kamuli school

In mei  konden we € 10.000 over maken naar het bouwproject van  Kamuli Child Care ( Kachica)

Veel  gulle gevers  hebben  hieraan bijgedragen:
De Nederlands Hervormde Gemeente Heumen – Malden voerde acties en hield collectes ook in haar buurgemeente te Groesbeek. Totaal brachten zij bijna € 3000  bijeen.
Van het Steunfonds Derde Wereld van Frankeland in Schiedam, ontvingen we een gift van € 1000,- De ludieke activiteiten voor de vastenactie van de Sint Nicolaas School in Nijmegen leverden veel plezier voor iedereen.  Spelletjes, schminken, een kap- en nagelsalon, de kleutersponsorloop, een pannenkoeken- en hapjesrestaurant. Kinderen, leerkrachten, ouders en ook opa’s en oma’s hebben zich enthousiast ingezet.
In totaal bracht deze geweldige actie € 6012,16 op!

(meer…)

Bezoek aan Kamuli Childcare Nursery and Primary School

Zondag 28 januari 2018 reis ik in gezelschap van  Sharifa Nabaweesi en Kees Ebskamp naar Kamuli.

Ontvangst en lunch zijn ten huize van Fred Kalanzi Kizitode, de hoofdmeester en zijn vrouw Kalanzi Josephine, leerkracht en leider van de vrouwengroep.
Een levendige boel is het, diverse mensen lopen in en uit en delen in de lunch.

Op het schoolterrein tonen de diep uitgesleten afwateringsgeulen dat ze goed en op tijd voor de regens zijn aangelegd.
Om de school is een heg aangeplant. Op veel plaatsen zijn er openingen waardoor koeien en geiten lopen. De noodzaak om prikkeldraad in de heg aan te brengen is duidelijk.
De nieuwe toiletten worden bewonderd.
Op enige afstand staat het scheefgezakte lemen gebouwtje waar de kleuters worden opgevangen…

(meer…)

Bouw van de school in Kamuli begonnen

Uitvoeren van het actieplan 2017 was voor de Oegandese overheid een voorwaarde om het bestaansrecht van Kamuli Childcare, Nursery and Primary School te erkennen.

Met de restopbrengst van de collectes 2016 in de Prot. Gemeente in Heumen en een grote bijdrage van stichting Tusaidiane kon dit begin worden gemaakt.
Ze werken hard in Oeganda.

  • Twee klaslokalen staan onder dak in ruwbouw.
  • Het nieuwe toiletgebouw is voorzien van een plaats om de handen te wassen.
  • Kamuli Childcare Association (KACHICA), die de school beheert, is formeel geregistreerd.
  • Het proces om het landeigendom te registreren loopt.
(meer…)