In Kamuli Childcare Nursery and Primary School,Nieuws,noodhulp,Onderwijs,Tusaidiane

Noodhulp Kachica, zomer 2021

28 augustus 2021; Godfrey Kalanzi, de hoofdonderwijzer, bericht:

‘De vrouwengroep deelt het voedsel uit. Het eerst aan de meest behoeftige families van de 280 schoolkinderen.
De Kachica taskforce geeft  opnieuw voorlichting over Covid, hygiëne en het dragen van een mondmasker.
De mensen denken dat het je dood wordt als je Covid krijgt! Preventie is belangrijk, maar ook het stigma rond Covid moet doorbroken worden.

Onze onderwijzers bezoeken nu de schoolkinderen thuis met lesmateriaal.
Alles dankzij uw meeleven en ondersteuning!
Wij zien er naar uit dat de school weer normaal open kan.’

De basisschool, die dit jaar afgebouwd wordt, is de trots van de Kamuli dorpsgemeenschap.
Dat geldt zeker voor de vrouwengroep die het initiatief nam voor deze school.
Met de school kreeg het hele dorp ook een goede watervoorziening. Een geweldige vooruitgang!

De eerste corona lockdown, vorig jaar, sloot de school en betekende honger voor veel mensen.
In dit ex-vluchtelingendorp is weinig geschikte grond voor landbouw, er is vooral veeteelt.
Begin dit jaar brak er mond-en-klauwzeer uit, met alle gevolgen van dien voor de voedselvoorziening.

In de crisis van 2020 kon Stichting Mirembe bijdragen aan voedselhulp, medische ondersteuning en schoolartikelen voor onderwijs aan huis.
De recente tweede, strengere lockdown in juni, werd weer een hard gelag voor de gemeenschap.

Stichting Mirembe kon met € 5000 helpen de eerste nood te ledigen. Het totaal voor noodhulp benodigde bedrag was echter € 12.000. Gelukkig werden er nog andere donoren gevonden.

Lees hier meer over de eerste Covid noodhulp in 2020 aan Kachica

Mede doordat de school moest sluiten kon de bouw wel opschieten.

Hier vindt u de laatste berichten over de bouw van de school.