In

Overzicht Covid-19 noodhulp projecten

THANK YOU FOR CARING.

Covid-19 noodhulpprojecten
Onze Oegandese partners vroegen begin april om hen en hun project door de coronacrisis te helpen.
Zij startten initiatieven om de mensen voor te lichten en te zorgen voor de meest kwetsbaren in hun omgeving.
Maar hun eerste zorg is natuurlijk zelf te overleven, persoonlijk met familie, collega’s en met hun eigen organisatie.

HARTVERWARMEND !
Veel particuliere, religieuze en institutionele donateurs maakten deze noodhulpprojecten mogelijk.
Dankzij u hebben wij € 33.963,50 kunnen overmaken.
De bijdrage van Wilde Ganzen van € 10.643,50 brengt het totaal van alle noodhulpprojecten op € 44.607,-!
Hier
ziet u het overzicht van de bestedingen.

Kawempe Youth Centre, bibliotheek, jeugd-, buurt- en trainingscentrum is van groot belang voor deze wijk. Kinderen en jongeren kunnen bij KYC zichzelf zijn, hun talenten ontdekken, spelen en leren en hun toekomstkansen vergroten.
Maar ook hier sloeg de coronacrisis toe.
Stichting Mirembe en Wilde Ganzen hielpen KYC met € 8.643 om overeind te blijven en hulp te kunnen bieden aan hun omgeving.
Lees er hier meer over.
Prioriteit is nu om als organisatie te overleven. In deze periode van sociale beperkingen heeft Kawempe Youth Centre nauwelijks inkomsten uit reguliere activiteiten. Voor de vaste kosten van het centrum en het levensonderhoud van de medewerkers zijn voor het komend half jaar minimaal € 5.000 nodig. Daarvoor doen wij in de kerstactie een beroep op u.

SEECHILD, Bunamwaya Centre, Kampala
Het nieuwe jaar 2020 start hoopvol voor SEECHILD, een organisatie voor scholing en
thuiszorg van gehandicapte jongeren in Kampala.
Oeganda ging in lockdown en daarmee stopten alle inkomsten van het centrum.
De stafleden ondernemen noodgedwongen allerlei nevenactiviteiten om enig inkomen te verwerven. De leraren en verzorgers houden wel contact met de thuiszittende pupillen.
Mirembe gaf met € 4.500 noodhulp enig soelaas.
Stichting Papikra hielp ons daarbij. Lees er hier meer over.
Het instituut mag in januari 2021 pas weer open als alles ‘corona-proof‘ is gemaakt.
Daarvoor helpen we nog fondsen te werven..

CHIDFEA in Gaba, Kampala
De 45 vrouwen van deze succesvolle onderlinge spaar-, leen -en steungroep werden dubbel
getroffen dit jaar. Door het extreem hoge water van het Victoriameer verloren de meesten hun marktkramen, winkels en sommigen ook hun huis. De lockdown maakte de ramp compleet.
Zij hielpen elkaar om dit te overleven en gebruikten daarvoor het bestaande gezamenlijk kapitaal van het kredietfonds.
De groep kreeg € 7.000 om de ergste nood te lenigen.
Zij vroegen hulp om het kredietfonds weer te vullen. Deze ondernemende vrouwen kunnen dan samen weer hun bestaan opbouwen.
De genereuze bijdragen van de Caritas Vereniging St. Petrus en Stichting Ontwikkelingssamenwerking uit Boxmeer, maakten mede de hulpacties en de het herstel van het kredietfonds met  € 5.600 mogelijk.
Hier leest u meer over de hulp aan deze groep.

De Elisabeth Namaganda Foundation voert in Kampala het Help Me to School Programme uit, een schoolgeldfonds.

De coronacrisis verwijdt de kloof tussen arm en rijk nog meer. Door gebrek aan voorzieningen lopen de leerlingen uit de meest arme gezinnen, de pupillen van de ENF, grote leerachterstanden op. Daarbij kwamen noodkreten dat er geen eten meer was. De distributie door de overheid bereikte hen niet.
Met de € 1.870 noodhulp zijn 45 noodlijdende families voor enige weken weer aan voedsel geholpen. Lees er hier meer over.

 Kamuli Childcare, Nursery and Primary School
Door de Covid-19 maatregelen werd de school gesloten, leerlingen bleven thuis en de bouwactiviteiten vielen stil.
Half april berichtten het schoolbestuur en de vrouwengroep dat er nijpende tekorten waren.
Zij begonnen in hun gemeenschap met voorlichting en voedselhulp aan de meest kwetsbaren .
Uw hulp kwam net op tijd!
Met € 12.644 kunnen 350 gezinnen, 18 onderwijzers en hun families en 15 andere mensen uit het dorp, totaal 2800 personen,  voedselhulp en zeep krijgen.
Ook Wilde Ganzen springt weer bij! Lees er hier meer over.

Het dorp toont haar veerkracht!
De school ontvangt een printer en de leraren bezoeken de scholieren thuis met het lesmateriaal op papier.
Examenklassen krijgen sinds oktober weer les.
Ook de bouw van nieuwe klaslokalen is die maand hervat.
Iedereen hoopt dat in februari 2021 de school weer begint.

De St. Francis Little Birds Nursery & Primary School Mannya, Rakai
Samen met St Francis-Rakai-Initiative uit Marburg ondersteunen wij deze school.
SFRI Marburg
financierde via Tusaidiane met € 7.000 de Covid-19 noodhulp aan de St. Francis schoolgemeenschap.
Hier vindt meer informatie over de crisishulp aan deze school.

Eenmalige Covid-19 hulpacties aan organisaties waarmee wij in het verleden gewerkt hebben.

Nakirebe Farm, in principe een al 10 jaar goed functionerend ecologisch boerenbedrijf.
Alle inkomsten van de laatste oogst vielen weg doordat vaste afnemers, onderwijsinstellingen, de deuren sloten. Veel voedsel is toen aan hongerende buren uitgedeeld.
Voor de lonen van de werkers en aanschaf van poot- en zaaigoed en veevoer was € 4.000 nodig. De Graal Nederland financierde dit via Mirembe.

Mushanga Health Centre en Nakasojjo Health Centre kregen ieder twee infrarood thermometers om veilig hun werk te kunnen doen. Kosten € 350.

Gedetailleerde informatie over deze projecten kunt u, zo gewenst, bij het secretariaat opvragen.

Lees hier het vorige bericht over de Corona-19 hulpacties van Stichting Mirembe.