In CHIDFEA,Empowerment,Nieuws,Tusaidiane,Vrouwen

CHIDFEA krabbelt weer op

CHIDFEA is een, tot voor kort, succesvolle groep van 45 zelfstandige vrouwen, die een onderlinge steungroep vormen. Naast het krediet- en spaarfonds verzorgen zij trainingen, kinderopvang en counseling bij levensproblemen.
Dit voorjaar zijn ze dubbel getroffen: de lockdown door de covid-19 pandemie en het extreem hoog water van het Victoriameer. Allen verloren hun bron van inkomsten en het merendeel van de vrouwen ook hun bedrijfje, marktkraam en zelfs hun woning.

Gelukkig kregen wij geweldige bijdragen van de RK-Caritasinstelling St Petrus in Boxmeer, en het Frankeland Steunfonds Derde Wereld waardoor wij een tweetal noodhulpacties konden organiseren. Totale kosten: € 7.000
Verrast en ontroerd reageerden de vrouwen op deze hulp.
Gesterkt in hun pogingen om hun leven weer op te pakken maakten zij plannen het mikrokrediet fonds te herstarten.
Zij hebben onze stichting gevraagd daarbij te helpen.
Om een nieuwe kraam met handelswaar te beginnen is geld nodig. De kleine reserve die zij opgebouwd hadden is al aan het begin van de lockdown opgegaan aan voedsel. De prijzen van koopwaar zijn nu verdubbeld en de transportkosten verhoogd. Een hele uitdaging voor de vrouwengroep.
Het CHIDFEA bestuur vraagt Tusaidiane Uganda om administratieve ondersteuning.
Samen met onze lokale trustee Tusaidiane is een begroting opgesteld voor het herstelplan: UGX 23.500.000 (€ 5.600)

Zij willen de mikrokredieten weer uitgeven met dezelfde onderlinge garanties als voorheen.
De groep is van plan om in de toekomst een wat ruimere reserve op te bouwen om een ramp als deze beter het hoofd te kunnen bieden.
De samenhorigheid is door de wederzijdse opvang en steun in deze crisis sterk gegroeid. Dit was eigenlijk altijd al hun ‘kapitaal’.

Mede dankzij een bijdrage van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer konden wij eind oktober het gevraagde bedrag overmaken.

Lees hier  hoe zij er in juni aan toe waren.
Hier  vindt u een verslagje over de eerste hulpactie in juni en hier  leest u meer over de vervolgactie in juli.

Lees hier het persoonlijk verhaal van Kyosimire Medius, een van de vrouwen, verteld door Lydia Matovu, de leider van deze groep. (Engels)

Achtergrondinformatie over CHIDFEA vindt u hier