In Nieuws,Onderwijs,St. Francis Little Birds School,Tusaidiane,Weeskinderen

De crisis op het platteland.

St Francis Little Birds Nursery and Primary School.

Mannya is een dorp in de landelijke regio Rakai. De St. Francis Little Birds Nursery and Primary School biedt onderwijs voor deze arme regio. De helft van de leerlingen zijn wezen of kwetsbare kinderen. De meesten komen uit pleeggezinnen, eenoudergezinnen en enkele ouderloze gezinnen onder de hoede van familie.
Ook deze school moet vanwege de corona crisis haar deuren sluiten.
Dit heeft grote gevolgen voor de gemeenschap. Niet alleen vanwege het onderwijs dat nu stil ligt, ook om het feit dat de kinderen de schoolmaaltijden moeten missen!

Mannya is een kleine gemeenschap. De directeur van Little Birds, Godfrey Mutaawe, heeft samen met het management van de school, de lokale vrouwen groep en de plaatselijke overheid een ‘taskforce’ opgericht. Het spontaan gevormde dorpscomité van invloedrijke mensen richt zich op de verspreiding van voedsel en het voorlichten van de dorpsgenoten over het virus.

Godfrey: “Er is al begonnen met het uitdelen van matoke, kookbananen, ons basisvoedsel. Daar hebben we dit seizoen een goede oogst van. Samen zijn we aan het uitzoeken bij welke gezinnen de nood het hoogst is en zorgen ervoor dat die het eerst geholpen worden. Met de noodhulp willen we mais kopen en laten malen. Daar kunnen we dan een poos mensen mee helpen. Ook bonen, maar die zijn erg duur. We vinden het ook belangrijk dat iedereen een stuk zeep krijgt.
We moedigen de mensen ook aan om vooral voedsel te blijven verbouwen. Ook na de crisis zal er veel eten nodig zijn”

“Naast deze basisbehoefte, is er ook een behoefte aan voorlichting. Mensen moeten meer weten over het virus om goed voor zichzelf en hun naasten te zorgen. Het comité heeft een public speaker aangesteld. Hij gaat het hele dorp informeren over het virus. Preventie is het voornaamste speerpunt. Hij vertelt over de simpele dingen die mensen zelf kunnen doen. Het belang van handen wassen met zeep wordt benadrukt en hij geeft uitleg over social distancing. De lokale overheid heeft openbare faciliteiten ingericht zodat mensen op veel plaatsen hun handen kunnen wassen.”

Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane Uganda, onze uitvoerende partner in Oeganda, coördineerde de hulp.

Op 18 april bereikte het hulptransport Mannya. Zie hier het beeld verslag.

Onze Duitse vrienden van het St Francis-Rakai-Initiative, Marburg, stelden € 7000,- voor deze hulp beschikbaar.

Lees hier meer over dit al lang lopende project in Mannya

Hier leest u meer over covid-19 noodhulp projecten die Stichting Mirembe steunt.