In Elisabeth Namaganda Foundation,Nieuws,noodhulp,Onderwijs

Sharing is caring!

Kampala, 17 september 2021.
‘Stichting Mirembe slaat de handen ineen met de Elisabeth Namaganda Foundation (ENF) om noodhulp te verlenen’,

schrijft Phiona Nalweyiso, secretaris van de ENF.

Op 22 juli jl. ontving Mirembe een noodkreet van Rose Nayiga die als vrijwilliger de leiding heeft van het ENF schoolgeldfonds. In het dagelijks leven is zij o.m. economisch directeur van het Uganda Catholic Management & Training Instituut.
‘Wij zijn nog aan ‘t overleven, maar de voedselsituatie wordt erg nijpend voor veel gezinnen.
De door de regering toegezegde hulp bereikt heel veel mensen niet.
Scholen zijn, op een korte periode van enkele maanden na, nu bijna twee jaar gesloten. Er is geen inkomen voor de leraren en onderwijzers. Hun gezinnen lijden gebrek. De pupillen van het schoolgeldfonds, uit de allerarmste lagen van de bevolking, hebben echt honger.
Wij willen graag helpen, maar staan met de rug tegen de muur’.

Phiona rapporteert vandaag:
‘Met het bedrag van€ 3.725,- konden we uiteindelijk 170 gezinnen helpen met voedsel en zeep. Een veel groter aantal dan de 116 waarvoor we hulp vroegen. Voormalige pupillen van het schoolgeldfonds en medewerkers van de instituten die in de problemen waren, konden we helpen. In Masaka kregen ook vijftien leerlingen van de dovenschool hulp. Acht van hen bleken er door hun ouders te zijn achtergelaten.
De hulp kwam toen de nood het hoogst was. Zonder mogelijkheden om iets te verdienen leefden die gezinnen op de rand van ondervoeding’.

De mensen van het ENF team bezorgen de hulppakketten tot ver buiten Kampala.
Phiona schrijft ook over de psychische nood die zij om zich heen ziet: ‘Veel mensen zijn eenzaam. Kinderen missen hun lessen en schoolkameraadjes. Ouders vrezen de extra risico’s die hun kinderen nu lopen. Meisjes die zwanger raken, kinderen die definitief hun schoolopleiding stoppen of in de criminaliteit terecht komen.
Anderzijds vertellen ouders ook dat, nu zij meer tijd met hun kinderen doorbrengen, zij meer vriendschappelijker relaties en open gesprekken met hen aangaan’.

Phiona geeft een gedetailleerd verslag en verantwoording van de bestede gelden.
Dat kunt u hier lezen (Engels)

Van de verschillende school- en parochiebesturen ontvangen wij formele dankbetuigingen namens alle gezinnen die geholpen konden worden.

Lees hier over de ENF Covid-19 hulpactie van mei 2020