In Nieuws,Tusaidiane

Tusaidiane Uganda LTD in problemen

6 December 2022
Tusaidiane Uganda Ltd. is de voorkeurspartner van Stichting Mirembe.
In het najaar van 2022 rezen er tegen een van de senior medewerkers ernstige verdenkingen van corruptie. Wij zagen ons toen genoodzaakt de samenwerking met TUL te bevriezen.

Voor Stichting Mirembe treedt Tusaidiane Uganda Ltd. (TUL) al tien jaar op als installateur van drinkwater- en zonne-energie-installaties, uitvoerder van bouw- en renovatieprojecten, coach en trainer van lokale besturen en als adviseur en trustee in financiële  zaken.
In de jaren dat Mirembe en TUL samenwerkten  groeide onze waardering. Zij weten een zakelijke, doelgerichte aanpak en accurate en transparante verslaglegging te combineren met een persoonlijke coaching en leiding geven op grass-root niveau.

De verdenkingen van corruptie en de daarmee gepaard gaande intimidaties waren onthutsend voor alle betrokkenen.

Schermafbeelding Tusaidiane a

Het bestuur van TUL  deed er onderzoek naar en bracht het structureel disfunctioneren van Sharifa Nabaweesi in haar taken en representeren van de organisatie aan het licht.
Na een zorgvuldige procedure bleef op 3 december 2022 haar ontslag de enig mogelijke optie.
Het bestuur van Stichting Mirembe spreekt haar waardering uit over de zorgvuldigheid en het respect voor alle betrokkenen waarmee het Bestuur van Tusaidiane Uganda  Ltd. te werk is gegaan.
Wij overleggen met hen over het weer normaliseren van onze relatie met TUL.

Gelukkig bleef de Tusaidiane Trust buiten deze verdenking en konden lopende zaken door haar worden behartigd.

Hier leest u de officiële mededeling van het Bestuur van TUL.

Meer over de achtergronden van de Tusaidiane Uganda Ltd. en de Tusaidiane Trust  leest u Hier.