Facts & figures – Vrouwengroep Fralibi

Facts & figures – Vrouwengroep Fralibi

Project nummer :

Naam project :

Contact persoon stichting Mirembe:

Categorie :

Partnerorganisatie donorkant :

Partnerorganisatie in Oeganda:

Naam contactpersoon Oeganda :

Plaats, adres project :

7053

St Francis Rakai Widow Group

Ann Spierings

microkrediet, vrouwen, empowerment

In 2013 Stichting Melania

Fralibi CDA  (St. Francis Little Birds Community Development Association)

Mrs Annet Nalubega p/o Box 95 Kyotera

district Rakai, Mannya, Kwangulu Parish                                                                                  P.O.Box 95 Kyotera –Uganda

Feiten en cijfers project.

Korte beschrijving : St. Francis Reach the Hiv/Aids Widowsdeze bestaande vrouwengroep voorzien van microkrediet en trainen.  Doel:  economische vooruitgang en bevorderen sociale samenhang. Aanpakken van gezamenlijke problematiek en opvoeding kinderen

Duur: Eenmalig

Datum aanvraag en start project: 27-08-2009

Datum afsluiting: 28-02-2011

Begroot bedrag in UGX: 7.264.000 , € 2.600

Aanvullende gift door Stichting Melania in 2013: € 1.800

 

Korte geschiedenis

De vrouwengroep startte in 1998 met drie vrouwen en registreerde zich als CBO, een ‘community based organisation’.  Zij voorzien in hun levensonderhoud met handwerk: het weven van matten, maken van manden, landbouw en kleinschalige handel. Dit alles naast de zorg voor hun huishouden en kinderen. Veel van hen hebben weeskinderen in huis. De vrouwengroep verzorgt een warme middagmaaltijd voor de schoolkinderen.

Verloop

Na 2011 volgden een paar problematische jaren. Door slechte financiële begeleiding werden er te weinig leningen verstrekt Ook de grote droogte, waardoor de opbrengst van het land tegenviel, had effect op het terug betalen van de leningen. In 2013 kreeg de groep met € 1800 een nieuwe financiële injectie van Stichting Melania.

De groep is gereorganiseerd en wordt nu door Tusaidiane gecoacht en verder ontwikkeld.De registratie en het terugbetalen van de leningen is sterk verbeterd.De vrouwengroep is toegetreden tot  de Fralibi CDO. Deze organiseert een landbouwcursus. Het verslag van Sharifa van Tusaidiana toont dat de 69 leden van de groep echt vooruitgang boeken. De vrouwengroep is inmiddels in haar geheel toegetreden tot FRALIBI CDA.

Gerelateerd aan dit project :

Korte beschrijving:

IMG_0697bFralibi wil de St. Francis Little Birds school op het niveau brengen van een normale school. Daarvoor zijn de bouw van een kleuterdagverblijf, nieuwe slaapzalen voor meisjes en jongens en het verplichte hek om het terrein nodig.

Lees meer ..

Korte beschrijving:

Rakai opgeknapte schoolDe droom van de Fralibi leiding is dat de gemeenschap zich sociaal en economisch ontwikkelt zodat ieder gezin schoolgeld kan betalen voor de wezen en kwetsbare kinderen waarvoor zij zorgen en kan bijdragen aan een studiefonds voor schoolverlaters

Lees meer..

IMG_0596dDe prioriteiten in het plan van FRALIBI om de St Francis Little Birds school te op het niveau te brengen van een normale school zijn de bouw van een kleuterdagverblijf, nieuwe slaapzalen voor meisjes en jongens.

Lees meer facts &  figures.

Parents congregation listening to the FRALIBI Board 2Korte beschrijving :

Het doel is pleeggezinnen microkrediet te verlenen zodat zij op den duur zelf het schoolgeld voor de weeskinderen kunnen gaan betalen.

Lees meer ..

Korte beschrijving :

management supportTusaidiane Uganda LTD begeleidt FRALIBI CDA in tal van taken.
Tusaidiane is de spil bij het plannen en uitvoeren van de renovatie en nieuwbouw  van de school. Helpt bij het organiseren en besturen van de CBO  ( Community Based Organisation) met al haar subcommissies.

Lees meer ..

Korte beschrijving:Veilig drinkwater!

Aanleg van water win- en zuiveringsinstallatie en licht op zonne-energie. Training van lokaal beheer en onderhoud.

Lees meer…

Korte beschrijving:F&F Rakai staff training

Bijscholing van twaalf onderwijzers,  een verpleegkundige
en een maatschappelijk werkster.  De school heeft vier gekwalificeerde onderwijzers en de andere twaalf  onderwijzers hebben een onvoltooide opleiding en werken voor een vrijwilligersvergoeding.

Lees meer…

In de oorlogen  tegen de dictators Amin eind jaren zeventig en diens opvolger Obote (1980-85)heeft dit al arme en achtergebleven gebied in Rakai veel te lijden gehad. De daarmee samenhangende uitbraak van de Aids epidemie in de tachtiger jaren veroorzaakte nog meer uiteenvallen van gezinnen en kinderen in kwetsbare omstandigheden.

In 1988 startte een Oegandees echtpaar, Mr. en Mrs. Katende, het St. Francis Orphanage Home. Zij trokken zich het lot aan van de vele weeskinderen. Met hulp van donoren en vrijwilligers groeide het opvanghuis uit tot een kleine eenvoudige school, opgetrokken uit leem, riet en golfplaten.

Lees verder …