In ,,

Kawempe Youth Centre Kampala

Bibliotheek én Jeugdcentrum

Sinds 2009 ondersteunt Stichting Mirembe samen met Impulsis dit jeugdcentrum. Het is met een bibliotheek en een internetcafé een belangrijke onderwijsvoorziening in de achterstandswijk Kawempe.

Een zesentwintig scholen met ongeveer 6000 leerlingen wordt elke drie maanden voorzien van een kist met studie- en leesboeken. Dit aantal scholen zal volgens de plannen  toenemen tot 45 basis- en 5 middelbare scholen. Jaarlijks gebruiken zo’n 3000 studenten de leeszaal. Lees verder over de geschiedenis en de activiteiten van Kawempe Youth Centre.

Moeilijke tijden

KYC foto 4KYC maakte moeilijke tijden door. Esther Kyazike, die de dagelijkse leiding heeft, kreeg eind mei 2014 haar tweede baby. Ook Ruth, haar naaste medewerker, beviel in die maand. De beperkte capaciteit van de staf werd toen schrijnend duidelijk. Het plotseling wegvallen van een vaste donororganisatie bracht in 2012 het ontbreken van financiële  onafhankelijkheid aan het licht.

Omdat de stafleden van het centrum en het bestuur van Stichting Mirembe overtuigd zijn van het belang van KYC ‘s bijdrage aan de educatie in deze grote achterstandswijk werd er naar oplossingen gezocht. Het was duidelijk dat versterking van de staf, een verandering in het bestuur en een goed ondernemingsplan noodzakelijke voorwaarden zijn om dit centrum te laten overleven.

 Begeleidingstraject

Mirembe en Impulsis betalen sinds maart 2014 een begeleidingstraject door twee Oegandese coaches. Proscovia Kibuuka Mukiibi en haar team zijn gerenommeerde projectcoaches van Gaipronj Business Solutions in Kampala. De reorganisatie van het bestuur, uitbreiding van de staf en een haalbaar businessplan zijn de beginstappen. Een uitgebreid onderzoek onder de bewoners van de wijk, overleg met hun vertegenwoordigers en interviews met leerkrachten en schoolbesturen vormen de basis van het nieuwe ondernemingsplan. Uitvoering daarvan hangt natuurlijk af van de capaciteiten van de staf. Nieuwe mensen aannemen en de aanwezige mensen scholen is lastig en tijdrovend.

KYC foto 1Twee medewerkers krijgen een studiebeurs, één als verantwoordelijke voor het internetcafé en een ander voor een driejarige opleiding als bibliothecaresse. Twee stafleden nemen deel aan een training Local Resource Management die mede door Cordaid wordt georganiseerd. Impulsis heeft in juni weer een jaar medefinanciering toegezegd. Door de bijdragen van Stichting Mi Corazon kan Mirembe continuïteit bieden.

Uiteindelijk is het doel van dit langlopende proces de capaciteit van KYC op alle terreinen zo te vergroten dat in vijf jaar financiële zelfstandigheid  bereikt wordt.  Het blijkt een pad vol hindernissen en knelpunten.

Dit project ‘Capacity building en verduurzaming KYC.’ (project 7064)vergt een voortdurende monitoring, zowel op afstand door stichting Mirembe als van nabij door de lokale coaches van Gaipronj Business Solutions die wij daarvoor inhuren.
De grote veranderingen die nodig zijn werden het eerste jaar doorgevoerd. In juli 2015 deed Proscovia Kibuuka van Gaipronj BS. hierover  verslag.
De nodige gelden voor salarisondersteuning worden (project 7058) per half jaar vastgesteld. Ook trainingen en opleidingen ( project 7049) zijn onderdeel van dit langlopende proces.
De begrote en bestede bedragen voor de verschillende deelprojecten zijn op de F&F pagina in een overzicht beschikbaar.

Impulsis en Stichting Mi Corazon betalen structureel mee. De stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer deed een eenmalige bijdrage.

Lees de recente nieuwsbrieven van Kawempe Youth Centre: Edition 23 Jan. – April 2016; Edition 22 Sept -Dec. 2015;  Edition 21 May-August 2015 en Edition 20 January- April 2015

Gerelateerd aan dit project:

KYC foto 1Korte beschrijving:

Bibliotheek en documentatie centrum, uitbreiding naar kleuteronderwijs en aanvulling boeken bestand.

Lees meer facts and figures.

Korte beschrijving:

Kleine restauratieve voorziening en winkeltje voor studenten en bezoekers van het centrum. Tevens inkomen genererend project.

Lees meer facts and figures.

Lees hier meer over de muziek-, dans en drama groep van Kawempe Youth Center.

  • lees hier waarom nieuwe boeken voor Kawempe bibliotheek nodig zijn
  • Lees hier  over de vernieuwing ICT van KYC
  • Verslag van het  werkbezoek op 13 januari 2018: moeilijk jaar voor KYC
  • Lees hier over het bezoek van de Health education groep in januari 2018
  • zie hier over het Kawempe Youth Centre jaarverslag 2015-2016
  • Lees hier het verslag van een bezoek in 2016 aan Kawempe Youth Center.