In Empowerment,Nieuws,Onderwijs

Moeilijk jaar voor Kawempe Youth Centre

Kampala 13 januari 2018, Guus verzellenberg op werkbezoek

‘Voor Kawempe YC was 2017 een taai jaar’, vertelt Esther Kyazike. Het bezoek aan de leeszaal en de bibliotheek loopt sterk terug. Esther: ‘De mensen hebben minder geld. De kloof tussen de rijke toplaag en de onderklassen in dit land wordt snel wijder. Zelfs de middenklasse leeft op de rand van armoede. Daarnaast zijn onze internetservices heel gebrekkig. We zijn aan onze derde provider, die het ook regelmatig laat afweten. Veel jongeren hebben nu met smartphones snel toegang tot informatiebronnen en zoeken wifi op andere plaatsen’.
Ook de Mobile Library staat onder druk:  ‘Er is een nieuw landelijk curriculum ingevoerd: de Uganda Syllabus. Alle schoolboeken zijn in één klap verouderd. Het aantal scholen dat van onze mobiele service gebruik maakt liep daardoor terug van 28 naar 22!’
Dit betekent minder inkomen voor het centrum en dus een stilstand op de weg naar selfsupporting.

Wel meer activiteiten
KYC onderhoudt een toenemend aantal contacten met een zevental lokale en vijf internationale organisaties. Daaruit vloeien allerlei nieuwe activiteiten voort op en via het centrum.
Belangrijk zijn de samenwerking met de lokale overheden als Kampala Capital City Authority voor het bevorderen van leesonderwijs en alfabetisering.
Gezondheidsinstellingen voeren verschillende preventieprogramma’s uit en gaan mee de wijken in.
Plan International Uganda gaat werken vanuit het centrum en overkapt daartoe o.a. een deel van de binnenplaats.
Kortom in de samenwerking met en waardering door diverse instanties wordt KYC gezien en bewijst het centrum haar bestaansrecht. Anderzijds brengt dit nog geen verbetering van het inkomen, noch bij voorbeeld steun voor het updaten van de schoolboeken voorraad.

Een goed team
Dat vinden ze zelf ook! Na een gesprek met Esther en het bestuur van KYC heb ik een aparte onderhoud met de staf. Er is een goede sfeer. Ze hebben verschillende taken, maar helpen elkaar waar nodig. ‘We staan er nooit alleen voor’. Met plezier vertellen ze over de verscheidenheid aan outreach- en voorlichtingsprogramma’s;  kerntaken die door geldgebrek beperkt worden.
Ze klagen terecht dat hun salarissen te laag zijn. Ook hún kosten voor levensonderhoud zijn gestegen. Zij beseffen dat het inkomen van het centrum het laatste jaar is teruggelopen.
Enthousiast worden ze weer als zij ideeën en voorstellen aandragen voor nieuwe activiteiten en aan te bieden trainingen en cursussen. Een stabiel intranet en internet zijn wel vaak basisvoorwaarden.

Bestuur en staf waren minder optimistisch dan tijdens mijn vorig bezoek in 2016. Anderzijds toonden zij wel meer vastberadenheid en zelfvertrouwen. Ze gaan het redden hoe dan ook.

Lees ook over het bezoek van de Nederlandse Health Education groep aan het centrum en de wijk Kawempe

Lees hier meer over  Kawempe Youth Centre

%d bloggers liken dit: