In Gehandicapten,Nieuws,Onderwijs,SEECHILD

SEECHILD, noodzakelijke reorganisatie

Het Bunamwaya Centre in Kampala (BISTC), een thuiszorginstelling en school voor gehandicapte jongeren, heeft de 22 maanden coronasluiting mede dankzij uw steun kunnen doorstaan en herstartte weer in januari 2022.
In Mpigi (60 km van Kampala) is in februari ‘23 een nieuwe vestiging van Seechild in gebruik genomen: MISTC. Het heeft naast een dagcentrum zoals in Kampala ook faciliteiten voor zorg en wonen voor dertig kwetsbare pupillen.

Sinds de herstart in ’22 financiert Mirembe in het Bunamwaya Centre een nieuwe groep jongvolwassenen. Wij blijven de zorg voor deze groep betalen gedurende de looptijd van drie jaar, tot eind 2024.
De mensen van Seechild blijven enthousiast en toegewijd. Maar ondanks lokale steun, blijkt het verwezenlijken van een financieel duurzame organisatie een moeilijke opgave. Ouders kunnen nu in deze tijd niet genoeg meer bijdragen.

Financiële zelfstandigheid
Onze steun is echter eindig en moet hen niet afhankelijk houden, maar bijdragen aan een financieel gezonde en stabiele toekomst. Zij willen een zelfstandige positie innemen in het netwerk van instellingen en overheid dat zorg draagt voor deze kwetsbare doelgroep.

Daar is allereerst een betere boekhouding en financiële planning voor nodig.
Mirembe betaalt € 2500) om een nieuwe financiële administratie op te zetten, de leidinggevenden te trainen en een opgeleide boekhouder aan te stellen.

Dit najaar werd duidelijk dat er opnieuw grote tekorten zijn ontstaan.
Weer wordt op Mirembe een beroep gedaan om het financiële gat te vullen.
De geldzorgen zijn structureel en blijven dat volgens ons zonder een beter, professioneel, financieel management.
Naast een directeur zorg en educatie moet voor het financieel management een economisch directeur worden aangesteld.

Reorganisatie
Het Algemeen Bestuur van Seechild deelt onze visie en heeft besloten tot zowel het aanstellen van een tweehoofdig dagelijkse leiding als een herinrichting van de organisatiestructuur.
Van het toezichthouden door het Algemeen Bestuur, tot de uitvoerende leidinggevenden van de programma’s, zijn de taken en verantwoordelijkheden in kaart gebracht.
De nieuwe directie is met onmiddellijke ingang aangesteld en de veranderingen in de organisatie worden met spoed doorgevoerd.

Lening
Dit stemt ons blij en hoopvol en beantwoordt aan de voorwaarden van Stichting Mirembe voor het verstrekken van de renteloze lening. De terugbetaling begint pas over drie jaar, in de hoop dat de reorganisatie dan de gewenste financiële stabiliteit heeft gebracht.
Tusaidiane Trust zal de lening in Oeganda beheren en de effecten van de reorganisatie monitoren.

Details over de nieuwe administratieve en management opzet zijn via het contactformulier bij het secretariaat verkrijgbaar.

Lees hier de voorgaande berichten over Seechild, met daarin ook de beeldende verslagen van hun activiteiten.