In Empowerment,Kawempe Youth Centre,Nieuws,Onderwijs,Straatkinderen

The Power Of Books

The Power Of Books

Volgens Kawempe Youth Center draagt ‘de kracht van boeken’ bij aan het levenslang leren van kinderen.
Zij delen die overtuiging met Stichting Biblionef Nederland, die samen met stafleden van KYC op 12 en 13 december jl. een training voor onderwijzers verzorgde.

Tweeëntwintig deelnemers van elf scholen, partners van Biblionef, kregen in Kampala training over het opzetten van school bibliotheken en leesonderwijs.
De brede opzet van de cursus met presentaties, werken met groepen, rollenspel en video’s helpt de deelnemers op hun scholen het belang van leesonderwijs en boeken uit te dragen.
Van hen gaf 97% aan met de opgedane kennis en vaardigheden het lezen beter in het onderwijs te kunnen integreren.
Ook denken ze leerlingen beter te kunnen begeleiden in het gebruik van boeken bij hun studie of een schoolbibliotheek te gaan opzetten en beheren.
Alle deelnemers hadden na afloop hiervoor concrete plannen gemaakt.
De staf van KYC zal de geplande activiteiten op de scholen volgen.

Lees verder:

Het beeldverslag van Karen Bertrams, die ook de foto’s bij dit stukje maakte.

zie hier de video van een enthousiaste onderwijzer.

Kawempe Y. C. Newsletter 25th edition.

Over stichting Biblionef: http://www.biblionef.nl/