Stichting Mirembe steunt medische en educatieve projecten in Oeganda.


‘Onderwijs is toekomst voor onze kinderen’
Help de ouders in Kamuli met het afbouwen van hun school. Onze acties lopen tot 1 maart, doe mee!
Het streefbedrag is € 56.850.  Gebruik voor uw bijdrage a.u.b. de donatieknop.
Stand op 31 januari 2019 is € 23.048,-
HARTELIJK DANK!

Actueel nieuws

Actie project