Stichting Mirembe steunt medische en educatieve projecten in Oeganda.


Veilig drinkwater: juist gebruik is van levensbelang!
70 groepen gebruikers vragen om hulp bij voorlichting.
Steun hen via de donatieknop.
Streefbedrag € 6800,-.  De stand op 22 augustus 2017 is € 555.-

Actueel nieuws

Actie project