Categorie:  Straatkinderen

Hieronder ziet u ons nieuwsoverzicht in de categorie: Straatkinderen.
Lees hier alles over onze projecten en straatkinderen.

A winner is a dreamer who never gives up.
Author: Nelson Mandela

Werkbezoek aan Ulrika

Van 21 tot 24 april j.l. bezoekt Irene van Beekum de Ulrika Women and Orphans Development Group  in Fort Portal.


Zij treft een wat ontredderde groep vrouwen aan.
Nog steeds leiden de misverstanden en communicatieperikelen met de mensen van Tusaidiane een eigen leven en voeden heftige emoties.
Dit vertroebelt het zicht op de overige problemen van Ulrika. De slechte communicatie binnen de eigen gelederen, de onduidelijke taakverdeling en een gebrekkige leiding worden nog maar gedeeltelijk onderkend.

Gesprekken

(meer…)

Bibliotheek St Francis Little Birds School volop in gebruik

Stralen van leesplezier en leergierigheid

Sinds kort heeft deze vorig jaar vernieuwde school een volwaardige bibliotheek en studiezaal.
Een openbaring waar de leerlingen druk gebruik van maken.

De heer Stefan Lister sponsorde het gebouw via onze partner organisatie in Marburg, Duitsland.
Biblionef Nederland zorgde voor een groot aantal nieuwe boeken.
Lees hier het verslag van de school zelf.

Lees hier meer over dit omvangrijke project.

Uitstekende resultaten Sint Francis N&P School!

Topscores bij de landelijke schoolverlaters examens  van de St. Francis Nursery and Primary School.

Van de 33 leerlingen behalen 30 Divisie 1 en 3 Divisie 2.
Onze felicitatie en complimenten!

Een geweldig resultaat dat aangeeft hoe gemotiveerd en hardwerkend de leerlingen en onderwijzers zijn.
Hoe bijzonder dat is blijkt uit het feit dat in 2015 op 3154 lagere scholen in Oeganda geen enkele leerling Devisie 1 behaalde!

(meer…)

The Power Of Books

The Power Of Books

Volgens Kawempe Youth Center draagt ‘de kracht van boeken’ bij aan het levenslang leren van kinderen.
Zij delen die overtuiging met Stichting Biblionef Nederland, die samen met stafleden van KYC op 12 en 13 december jl. een training voor onderwijzers verzorgde.

(meer…)

Kawempe Youth Centre in Kampala

Op weg naar zelfstandigheid.

In de eerste helft van 2017 zal KYC 50% van de loonsom zelf opbrengen!
Zelfs kunnen dan de salarissen van de tien medewerkers iets verhoogd worden.
Een mijlpaal! Tot nu betaalde Mirembe nog 80% van de loonkosten.

Na afsluiting in juni 2014 van het intensieve reorganisatietraject sloeg het centrum de weg in naar capaciteitsopbouw en vernieuwing.
Bij zijn bezoek in januari jl. trof Guus Verzellenberg een enthousiast en goed samenwerkend team aan.
Het nieuwe bestuur neemt haar taak serieus, maakt beleid en superviseert de uitvoering van de verschillende plannen.

(meer…)

Reddingsplan Ulrika nog in kritische fase

Maart 2017. De problemen van de Ulrika Women and Orphans Development Group zijn nog niet voorbij.

In juni 2016 presenteerden wij u het reddingsplan en vertelden wij over de achtergronden van de crisis en het plan van aanpak.
De oproep om ons daarbij te ondersteunen resulteerde tot nu toe in ruim € 13.000 aan giften en toezeggingen.
Heel hartelijk dank daarvoor!

(meer…)