In Empowerment,Nieuws,Onderwijs,Schoolgeld,Tusaidiane,Weeskinderen

Goed begin van het nieuwe schooljaar

Mannya, 28 januari 2018.

Guus Verzellenberg bezoekt St. Francis Little Birds Nursery & Primary school en de FRALIBI ontwikkelgroep.
De school ziet er prachtig uit. Het oude hoofdgebouw  staat vers in de verf. Zelfs de oude golfplaten daken hebben een frisse kleur. Alle onderhoud is klaar. De fornuizen in de keuken functioneren nu ook goed. Het is wel nog wennen voor de kokkinnen.
We bewonderen het werk van de leraren en studenten van de vakopleidingen. De kleermakerij en de timmerwerkplaats zijn een belofte voor de toekomst van de school.
Grindpaden, groene grasveldjes, pas geplante bomen, afwateringsgoten en terrassen voltooien het plaatje van een goed onderhouden, mooi schoolterrein. Klaar om op 5 februari het nieuwe schooljaar te beginnen.
Complimenten voor het schoolbestuur en het team van Tusaidiane!

Vandaag vergaderen we met de besturen van de school en de FRALIBI CDA.
Kees Ebskamp, Sharifa Nabaweesi, van Tusaidiane Uganda, en ik vertegenwoordigen de sponsors van dit project.
Het hoofd van de school geeft een gedetailleerd verslag van het afgelopen schooljaar. De school doet het goed. Ouders worden stipter met betalen van het schoolgeld.
Het aantal wezen en kwetsbare kinderen waarvoor uit het gesponsorde fonds wordt betaald daalt van 190 in 2017 tot 137 dit jaar. Volgens plan stopt dit fonds in 2025. Dan moeten de schoolgelden voor deze kinderen helemaal worden betaald door de pleeggezinnen zelf en uit de opbrengsten van de projecten van de FRALIBI ontwikkelgroep.
De resultaten van het schoolverlatersexamen begin januari waren, in lijn met de landelijke trend, wat lager dan het vorig jaar. Wiskunde was te moeilijk. Daarnaast hadden veel ouders niet genoeg geld om de kinderen, zoals gebruikelijk in Oeganda, de voorafgaande drie maanden op school te laten overnachten. Desondanks kan de school zeker trots zijn op de resultaten.
Eerder berichtten we al over de problemen van de Fralibi ontwikkelgroep. Het overdragen van de eigendommen van de schoolterreinen naar een zelfstandig opererend schoolbestuur was een van de condities die de donoren hadden gesteld om hun steun voort te zetten.
Lees hier dat voorgaand bericht.

Doorbraak
Vandaag is een praktische oplossing afgesproken. Het gebruiksrecht van de gebouwen en het land worden in een langlopende leaseovereenkomst formeel overgedragen aan de school. Na officiële registratie hiervan kan dan bij eventueel mislukken van de Fralibi plannen de school niet meer in gevaar komen. Het Fralibi bestuur is gedeeltelijk vernieuwd en toonde zich vastbesloten om  de nodige verbeteringen door te voeren.
Het schoolbestuur en de Fralibi ontwikkelgroep kunnen nu ieder in een eigen tempo door Tusaidiane begeleid worden naar verdere verzelfstandiging.

Het was een hoopgevend bezoek. Nu in het vierde jaar van het geplande traject komen we een stap dichterbij de gemeenschappelijke droom van een goed lopende school en een  lokale groep die uiteindelijk zelf blijvend scholing en opleiding van haar eigen kinderen kan bekostigen.

Lees hier meer over dit langlopend project