In Empowerment,Microkrediet,Nieuws,Onderwijs,Schoolgeld,Tusaidiane,Weeskinderen

FRALIBI CDA in de problemen

St. Francis Little Birds Nursery & Primary School floreert!

De FRALIBI vereniging voor gemeenschapsontwikkeling, die de formele eigenaar van de school is, disfunctioneert echter op al haar taken.
We zijn nu over de helft van het vijfjaar-ontwikkelplan voor de Fralibi gemeenschap en de school.
De gemeenschappelijke droom was:

 • Francis Nursery & Primary School is een normale, goed onderwijs leverende ,erkende school, duurzaam en financieel gezond.
 • De FRALIBI gemeenschap heeft een sociaal en economisch niveau dat
  • ieder gezin in staat stelt schoolgeld te betalen voor de wezen en kwetsbare kinderen.
  • en kan bijdragen aan een fonds voor vervolgopleiding van kinderen die van de lagere school komen.
 • De FRALIBI groep genereert eigen inkomen om
  • te kunnen zorgen voor wezen en kwetsbare kinderen waarvoor de pleegouders dat niet kunnen en
  • substantieel te kunnen bijdragen aan het schoolfonds voor vervolgopleidingen.

Op verzoek van de donoren heeft Tusaidiane Uganda een evaluatierapport opgesteld.
Hieruit blijkt dat de school het uitstekend doet. Er is alle reden om optimistisch te zijn. De school kan onder de huidige leiding de gewenste droom in de afgesproken vijf jaar realiseren. Lees daar hier meer over.

De resultaten van de FRALIBI CDA geven echter weinig vertrouwen en hoop dat de gestelde doelen ooit bereikt worden.
Uit o.m. de eigen notulen blijkt een inactief bestuur. Zij faalt erin de gemeenschap te betrekken en een gevoel van eigenaarschap bij de ouders te ontwikkelen.
Teveel zaken gaan verkeerd, teveel geld wordt verspild of niet terugbetaald, te weinig initiatieven worden ondernomen om de situatie te verbeteren. Gezien de resultaten toont FRALIBI CDA zelfs een absoluut gebrek aan zorg voor haar eigen landbouwprojecten die geld zouden moeten opbrengen..
De problemen zijn van dien aard dat het twijfel oproept of het alleen op incompetentie berust.
Er is maar één conclusie: de FRALIBI CDA is aan het crashen en dreigt de school in haar ondergang mee te slepen.

De donoren, St. Francis-Rakai-Initiative Marburg, Tusaidiane Uganda en Stichting Mirembe, hebben een voorstel gedaan om het eigenaarschap te splitsen.
De school wordt dan een zelfstandige stichting en baas over haar eigen bezittingen en bronnen.
De FRALIBI ontwikkelgroep beheert dan de ontwikkel-kredietfondsen en eventueel het schoolgeldenfonds voor voortgezette opleidingen.
Als men akkoord gaat kunnen beide organisaties verdere begeleiding krijgen voor een gescheiden traject op een eigen tempo.
Echter als we niet tot overeenstemming kunnen komen wordt het actieplan voor 2017 van de school nog wel afgemaakt. Daarna zal onze hulp aan deze organisatie echter moeten stoppen.
De schoolgeldenfondsen worden dan ondergebracht bij Tusaidiane Uganda, zodat de kinderen wel hun school en opleiding kunnen voltooien.
De lokale en districtsoverheden zijn op de hoogte en tonen zich bereid mee te werken aan oplossingen.

We gaan een spannende tijd tegemoet.

%d bloggers liken dit: