In Nieuws,Onderwijs,St. Francis Little Birds School,Tusaidiane,Weeskinderen

Bezoek aan St Francis Little Birds school

Mannya, Rakai district, 28 januari 2022.
De school was in volle gang na bijna twee jaar lockdown.

Kees Ebskamp, Sharifa Nabaweesi en Ivan Tomusange van Tusaidiane Uganda (TUL) bezoeken de school en vergaderen met de schoolleiding en het School Management Committee (SMC).

De school is weer begonnen met 120 nieuwe en 220 ‘oude’ leerlingen. Het schoolhoofd, Godfrey Mutaawe verwacht wel dat ervan die ‘oude’ leerlingen zich nog een aantal alsnog zal melden.

Onze Duitse partner St. Francis-Rakai-Initiative Marburg financierde twee maal Covid-19 noodhulp waardoor de leerkrachten toch salaris kregen en onderwijs bij leerlingen aan huis konden verzorgen. Daardoor zijn, in tegenstelling tot andere particuliere scholen in Oeganda, hier de meeste leerkrachten weer terug.
Twee door de overheid aangestelde leraren zijn vervangen en er is een nieuwe ICT trainer. In totaal zijn er 15 leerkrachten op een totaal van 21 stafleden.

Met grote toewijding wordt er lesgegeven en voor de kinderen gezorgd.
Tijdens een rondgang over het prachtig ogend schoolterrein wordt een lijst van noodzakelijk onderhoud en vernieuwing besproken.
Tijdens de vergadering daarna blijkt voor welke grote uitdagingen de schoolleiding staat.

(Pleeg)ouders betalen te weinig schoolgelden. Het is de taak van het SMC om de ouders ervan te overtuigen meer bij te dragen. Dit is niet alleen een kwestie van armoede. De mensen zijn eraan gewend dat er een schoolgeldfonds is dat aanvult.
Van de 340 leerlingen zij er 101 z.g. OVCs : Orphans and Vulnerable Children.
Voor deze OVCs bestaat een schoolgeldfonds dat gefinancierd wordt door de Duitse partner.
Deze zal zich volgens plan geleidelijk terugtrekken en de sponsoring van nieuwe OVCs zou door de lokale projectleiding zelf worden overgenomen.

De opzet van dit project was immers, naast de bouw van de school, ook projecten ter verbetering van de gezinsinkomens van de pleegouders; dit door de Fralibi CDA, de lokale ontwikkelingsorganisatie. Daarnaast had de school een aantal geld-genererende projecten als de timmerwerkplaats, het naaiatelier en de drinkwatervoorziening voor het dorp.
De timmerwerkplaats, onderdeel van een beroepsopleiding, wordt nu niet gebruikt.
De dorpelingen weigeren water af te nemen als daarvoor een geringe vergoeding wordt gevraagd.
De Fralibi CDA bleek ernstig corrupt. Het spaar- en leenfonds is leeggehaald en verworven land onderhands verkocht. De relatie met Fralibi is daarom begin 2017  verbroken.

Onze Duitse partner uit Marburg sponsort nog steeds het schoolgeldfonds voor de OVCs en beraadt zich over haar verdere positie.
Stichting Mirembe heeft zich geleidelijk teruggetrokken uit dit project. Wij financieren dit jaar nog een deel van de managementondersteuning door Tusaidiane Uganda Ltd.

Het school Management Committee staat voor de enorme taak de ouders en de gemeenschap te motiveren en te mobiliseren om deze school in stand te houden en zich verantwoordelijk te voelen voor de zorg voor hun wezen en kwetsbare kinderen.
Zij zijn zelf de enigen die dit ten goede kunnen keren.

Lees hier de eerdere berichten over dit project.
Meer over de achtergrond vindt u hier.