Tag Archives: Manaya Rakai

De crisis op het platteland.

St Francis Little Birds Nursery and Primary School.

Mannya is een dorp in de landelijke regio Rakai. De St. Francis Little Birds Nursery and Primary School biedt onderwijs voor deze arme regio. De helft van de leerlingen zijn wezen of kwetsbare kinderen. De meesten komen uit pleeggezinnen, eenoudergezinnen en enkele ouderloze gezinnen onder de hoede van familie.
Ook deze school moet vanwege de corona crisis haar deuren sluiten.
Dit heeft grote gevolgen voor de gemeenschap. Niet alleen vanwege het onderwijs dat nu stil ligt, ook om het feit dat de kinderen de schoolmaaltijden moeten missen!

(meer…)

Goed begin van het nieuwe schooljaar

Mannya, 28 januari 2018.

Guus Verzellenberg bezoekt St. Francis Little Birds Nursery & Primary school en de FRALIBI ontwikkelgroep.
De school ziet er prachtig uit. Het oude hoofdgebouw  staat vers in de verf. Zelfs de oude golfplaten daken hebben een frisse kleur. Alle onderhoud is klaar. De fornuizen in de keuken functioneren nu ook goed. Het is wel nog wennen voor de kokkinnen.
We bewonderen het werk van de leraren en studenten van de vakopleidingen. De kleermakerij en de timmerwerkplaats zijn een belofte voor de toekomst van de school.
Grindpaden, groene grasveldjes, pas geplante bomen, afwateringsgoten en terrassen voltooien het plaatje van een goed onderhouden, mooi schoolterrein. Klaar om op 5 februari het nieuwe schooljaar te beginnen.
Complimenten voor het schoolbestuur en het team van Tusaidiane!

(meer…)

FRALIBI CDA en St. Francis school akkoord met reorganisatie

Gunstig tussentijds rapport van Tusaidiane

We vertelden in een voorgaand Nieuwsbericht dat de St. Francis Little Birds N&P School en de Fralibi ontwikkelgroep een problematische fase doormaken.
U kunt dat bericht hier teruglezen.
De conclusie was dat de Fralibi CDA, eigenaar van de school, aan het ‘crashen’ is en de school in haar ondergang dreigt mee te slepen.
Teveel zaken gingen verkeerd en te weinig werden initiatieven ondernomen om de situatie te verbeteren. De schoolgebouwen en het terrein werden niet volgens de afgesproken planning onderhouden en reparaties niet uitgevoerd.
De uitvoering van het actieplan 2017, dat o.m. inhoudt de renovatie van het oude schoolgebouw o.l.v Tusaidiane, werd op last van de donoren opgeschort.

(meer…)

Uitstekende resultaten Sint Francis N&P School!

Topscores bij de landelijke schoolverlaters examens  van de St. Francis Nursery and Primary School.

Van de 33 leerlingen behalen 30 Divisie 1 en 3 Divisie 2.
Onze felicitatie en complimenten!

Een geweldig resultaat dat aangeeft hoe gemotiveerd en hardwerkend de leerlingen en onderwijzers zijn.
Hoe bijzonder dat is blijkt uit het feit dat in 2015 op 3154 lagere scholen in Oeganda geen enkele leerling Devisie 1 behaalde!

(meer…)

Dancing in the rain

De officiële opening van de St. Francis Little Birds Nursery & Primary School valt toch niet in het water.

15 april 2016, Mannya, Rakai. In de stromende regen verricht Dr. Blomeyer, de Duitse ambassadeur, de officiële opening van de gerenoveerde school.
Het hemelwater kan het enthousiasme van de dansende en zingende kinderen niet temperen.
Dank zij het nieuwe drainagesysteem wordt het toch geen modderbad. Het water wordt om de terrassen heengeleid en de dakgoten vullen de pas aangelegde ondergrondse watertank.

(meer…)

Maandverband, hoe maak je dat zelf?

Als je ongesteld bent kan je als Oegandese scholiere niet naar school.

Disposable maandverband is moeilijk te krijgen op het platte land en voor de gewone mensen niet te betalen. Meisjes behelpen zich met oude lappen en gedroogde planten en blijven thuis tot ‘het’ over is.

‘Het kan anders’, schrijft Sharifa Nabaweesi.
Op goede vrijdag eindigde de vierdaagse cursus op de St. Francis Little Birds Nursery & Primary School.
Vijfenvijftig scholieren, tien vrouwen van de vrouwengroep en tien leerkrachten nemen er aan deel.

(meer…)