In Elisabeth Namaganda Foundation,Nieuws,Schoolgeld

De Elisabeth Namaganda Stichting pakt door

Eindelijk zijn de vergunningen binnen! De bouw van een restaurant en winkeltjes aan de parkeerplaats kan na jaren uitstel beginnen.

Het bestuur van de Elisabeth Namaganda Foundation (ENF) ontwikkelt lokale charitatieve initiatieven en zet kleine ondernemingen op. Zo willen zij het eigen aandeel in de kosten van het fonds vergroten en uiteindelijk onafhankelijk worden van buitenlandse donoren.

De parkeergelden zijn al langer een aanvullende bron van inkomsten voor dit schoolgeldfonds. Samen met het al 20 jaar lopend partytenten-project brengen zij zo’n 45% van de nodige schoolgelden op. De verhuur van een restaurant volgend jaar en het daarna te bouwen studenten huisvesting moeten een duurzame toekomst verzekeren.

Tijdens de herdenkingsmanifestatie van Elisabeth Namaganda op 23 juni 2018, werd het Elisabeth Namaganda Fund opgericht. Veel ex-pupillen van het schoolgeld programma willen jaarlijks bijdragen aan dit lokale liefdadigheidsfonds. Incidentele giften in geld en ‘in natura’ en hun aandeel in het nieuw verworden stuk land tonen aan dat dit fonds mensen aanspreekt.

Lees  hier  wat we er eerder over schreven.

Studentenhuisvesting, toekomstige bron van inkomsten
Het bestuur van de ENF krijgt in 2018 een stuk land aangeboden op dezelfde heuvel waar het Uganda Catholic Management and Training Institute is gevestigd. Een oud-pupil van het Help Me to School Programme wil het perceel voor een ‘vriendenprijsje’ aan de ENF overdragen.
In de directe omgeving zijn zeven universiteiten en hoge scholen gevestigd. Aan goede studentenhuisvesting is groot gebrek. De grondprijzen schieten er omhoog.
Een ‘student hostel’ zou een gegarandeerde en permanente bron van inkomsten kunnen betekenen voor het schoolgeldenfonds.

Voor de aanbetaling brengen de lokale leden van het Elisabeth Namaganda Fonds in juni 2019 € 6.500, ruim 25% van de koopsom, bijeen. Een paar Mirembe vrienden springen in oktober bij en stelt zo Mirembe in staat dit initiatief met resterende € 18.500 te helpen realiseren.
In november 2019 zijn de overdacht papieren getekend.

Nu kunnen de plannen voor de bouw en de exploitatie van het te bouwen Student Hostel worden uitgewerkt. Deze zullen met het financieringsvoorstel nog  moeten worden getoetst.

Ze zijn op de goede weg!
Maar het duurt nog wel even voordat deze projecten voldoende geld opleveren voor alle nodige schoolgelden. Uw donaties zijn dan ook nog onontbeerlijk om de jaarlijkse kosten daarvan te dekken.

Hier leest u meer over dit lang lopend project.