Tag Archives: Rakai

De Kachica schoolgemeenschap wil verder

Het schoolterrein ziet er nog leeg en verlaten uit.

Maar de nieuwe gebouwen staan, met Kalanzi Kizito, het schoolhoofd, glimmend van trots uit te kijken naar het moment dat de leerlingen weer terug mogen komen.
De scholen in Oeganda zijn nu bijna twee jaar gesloten.
De noodhulp voorzag in materialen voor het afstand-leren zodat de leerlingen, om te beginnen van de twee hoogste klassen, huiswerk kregen. De leraren helpen hen daarbij tijdens hun huisbezoeken op het platteland.
Ook de overig leerlingen krijgen nu hun huiswerk. Maar het blijft behelpen.

We hopen dat binnenkort alle leraren en leerlingen gevaccineerd kunnen worden zodat de school weer kan beginnen.

(meer…)

Kerstactie 2018 : de KACHICA school kan vooruit!

De kerstactie 2018 was een geweldig succes!

Alle acties, collectes en persoonlijke giften leverden totaal € 28.094 op!
Een prachtig resultaat! Hartelijk dank!
Mirembe vult het aan tot de benodigde € 30.664 zodat Wilde Ganzen na verhoging bijna 46.000 euro kan overmaken voor de verdere bouw van de school.
Ze kunnen nu flink doorpakken voor Kamuli Childcare Nursery and Primary School.
Voor 2019 waren de plannen heel ambitieus: men wilde in dat jaar de school grotendeels afbouwen.
Echter met de opbrengst van deze kerstactie kunnen nog niet alle nodige werkzaamheden worden voltooid.
In de loop van 2019 worden nog collectes gehouden en acties gevoerd om volgend jaar verder te kunnen afbouwen. Ook daarbij steunt Wilde Ganzen weer.

(meer…)

Bouw van de school in Kamuli begonnen

Uitvoeren van het actieplan 2017 was voor de Oegandese overheid een voorwaarde om het bestaansrecht van Kamuli Childcare, Nursery and Primary School te erkennen.

Met de restopbrengst van de collectes 2016 in de Prot. Gemeente in Heumen en een grote bijdrage van stichting Tusaidiane kon dit begin worden gemaakt.
Ze werken hard in Oeganda.

  • Twee klaslokalen staan onder dak in ruwbouw.
  • Het nieuwe toiletgebouw is voorzien van een plaats om de handen te wassen.
  • Kamuli Childcare Association (KACHICA), die de school beheert, is formeel geregistreerd.
  • Het proces om het landeigendom te registreren loopt.
(meer…)

Lokale Overheid stemt in met ontwikkel plannen van Kamuli school

27 April 2017. Sharifa Nabaweesi bericht.

Een bezoek namens het School Management Comité aan de nieuwe DEO ( District Education Officer) in Rakai heeft veel misverstanden opgelost.
Het aanvankelijke dreigement de school te sluiten is tijdens het gesprek veranderd in instemming met het 5 jaar ontwikkelplan van Kamuli Childcare Nursery & Primary School en het actieplan 2017 van de school.
In goede samenwerking met het SMC en Tusaidiane willen het District Onderwijsbureau en de inspecteur van het  onderwijs de ontwikkeling van de school volgen.
Bovendien zal de DEO de school t.z.t. voor registratie voordragen aan het Ministerie van Onderwijs en Sport.

Op het Kamuli school terrein, 40 km van Rakai, beginnen de veranderingen zichtbaar te worden.

(meer…)

Uitstekende resultaten Sint Francis N&P School!

Topscores bij de landelijke schoolverlaters examens  van de St. Francis Nursery and Primary School.

Van de 33 leerlingen behalen 30 Divisie 1 en 3 Divisie 2.
Onze felicitatie en complimenten!

Een geweldig resultaat dat aangeeft hoe gemotiveerd en hardwerkend de leerlingen en onderwijzers zijn.
Hoe bijzonder dat is blijkt uit het feit dat in 2015 op 3154 lagere scholen in Oeganda geen enkele leerling Devisie 1 behaalde!

(meer…)

Afstand en betrokkenheid

Afstand en betrokkenheid, helpen door los te laten

 

Ja, wij hier willen graag verder helpen, oplossingen suggereren, sturen en vertellen wat de mensen daar zouden kunnen doen.
En aan de Afrikaanse kant: een opmerking van een ‘witte’ is òf een opdracht, òf een aanbod om het over te nemen en waarschijnlijk te betalen…
Hoe geven we nu ruimte zonder hen helemaal los te laten?

De grote renovatie en nieuwbouw van de St. Francis Little Birds Nursery and Primary School in Mannya is voltooid. Nog enkele kleine werkzaamheden wachten op afronding.
Al meteen dient zich het dilemma aan van de volgende fase: zij moeten het nu zelf gaan doen.
Maar dat gaat dan in een ‘Afrikaans tempo’, en via ‘Afrikaanse besluitvorming’..

(meer…)