In Gehandicapten,Nieuws,SEECHILD,Tusaidiane

Schokkende resultaten SEECHILD onderzoek

Verwaarlozing, verstoken van opvang en scholing en soms permanent opgesloten kinderen vinden de onderzoekers van SEECHILD.

Het zes man sterke team van SEECHILD bezocht in september en oktober van dit jaar een tiental woonkernen in Wasiko district, Kampala. Het zijn snel groeiende achterbuurten in een gebied van 10 km doorsnee met ongeveer 150.000 inwoners. Verkrotting, prostitutie, armoede en alcohol- en drugsverslaving kenmerken deze wijken. De onderzoekers gingen van deur tot deur en troffen in die negen weken 300 gezinnen met gehandicapte kinderen aan. Stichting Mirembe steunt dit baseline onderzoek.

Het is een overweldigend aantal gehandicapte kinderen. Veel van hen worden wel goed verzorgd door liefhebbende ouders; 80% van hen zijn echter nooit aangemeld voor school of enige vorm van training.
De meest gevonden aandoeningen zijn het gevolg van aangeboren hersenafwijkingen en verstandelijke handicaps. Als de ouders eenmaal door hebben dat de aandoening blijvend is stopt meestal ook behandelding. Vaak schaamt de familie zich en schermen zij gehandicapte familieleden af van de buitenwereld. Het onderzoeksteam trof woningen aan waar meerdere kinderen opgesloten leven.

In het hele gebied zijn nauwelijks voorzieningen voor kinderen met een beperking. Op één lagere school wordt gebarentaal voor dove kinderen onderwezen. De Zusters van Moeder Theresa hebben in een van die dorpjes wel een huis voor gehandicapte kinderen, maar zij krijgen er geen enkele scholing of training.
Op andere plaatsen registreert de lokale overheid deze kinderen en organiseert contactdagen voor de ouders om over hun problemen te praten en elkaar te steunen. Hier wordt door de ouders  enthousiast gereageerd op de onderzoekers: zij kijken uit naar mogelijke opvang en hulp bij de opvoeding voor hun kinderen. Sommige ouders zijn echter afwachtend. Te vaak zijn ze teleurgesteld door eerder aangeboden hulp die echter nooit gerealiseerd is.

Nu zij de omvang van het probleem in beeld hebben staan de werkers van SEECHILD  te popelen om te beginnen. De lokale overheid steunt hen hierbij o.m. door het beschikbaar stellen van een locatie van waaruit zij kunnen starten. Met de resultaten van hun baseline onderzoek kan SEECHILD plannen maken om de hulp zo op te zetten dat deze aansluit bij de behoeften van deze kinderen en hun ouders. 116 kinderen, in leeftijd variërend van 3 tot 20 jaar, worden door de ouders aangemeld voor het SEECHILD programma in 2018.

U vindt er hier meer over.

Kerk in Actie betaalde 50% van de kosten van dit onderzoek.

Lees hier het hele verslag (in het Engels)

Nieuwe logo Kerk in Actie kleur, cmyk a