In Gehandicapten,Gezondheidszorg,jongeren,Nieuws,SEECHILD

SEECHILD, het eerste half jaar na de coronacrisis

‘Kirabo, een meisje met geestelijke beperkingen, kwam niet meer terug. We troffen haar ziek in een zg. ‘kerk’; dag en nacht met een touw vastgebonden. Haar medicatie was gestopt en zij had een longontsteking. Gelukkig gaat het nu weer goed met Kirabo. Haar moeder is ook opgevangen en weet nu hoe zij beter voor haar dochter kan zorgen. Zij helpt zelfs in de zorg voor andere kinderen’.
Met dit pakkend verhaal begint Fred Matovu het halfjaarlijks rapport.

De afgelopen twee jaar is veel moeite gedaan om het Bunamwaya centrum in Kampala, te helpen de coronacrisis door te komen en in januari de onderbroken werkzaamheden weer te kunnen hervatten.

In het ‘Semi-annual report 2022’ ziet u hoe energiek en initiatiefrijk de staf van SEECHILD de draad weer opgepakt heeft.

In dit gedetailleerde verslag presenteren stafleden van de verschillende afdelingen hun bijdragen.
Zij getuigen allemaal van een grote betrokkenheid bij hun pupillen. Voor hen is het ondersteunen en betrekken van de ouders en familieleden even vanzelfsprekend als noodzakelijk.
Bijna trots vertellen ze over de vooruitgang van de individuele kinderen.
Voor sommigen is dit heel basaal: zelfstandig eten en drinken, tandenpoetsen en zichzelf kunnen wassen. De eerste beginselen van lezen en rekenen zijn voor enkelen een grote mijlpaal, terwijl anderen kunnen beginnen met naai- en verstelwerk als opstap naar een eigen inkomen.

Maandelijks gaan de verzorgers met een aantal pupillen voor controle en medicatie naar de psychiatrische polikliniek van het Butabika Hospitaal. Daar wordt dan meteen ook voorlichting gegeven aan alle aanwezige bezoekers.

In het naburige Kitebi Health Center houden zij wekelijkse educatieve bijeenkomsten om begrip te kweken en vooroordelen te bestrijden over psychiatrische aandoeningen.
Dit werkt; het centrum heeft een goede naam en er komen meer aanmeldingen.

Wij waren heel blij dat we deze zomer voldoende geld konden overmaken voor het beginnen van een nieuwe groep jongvolwassenen.
Dit is een behandeltraject van meestal drie jaar.
De vraag naar hulp voor deze mensen was, mede door het succes van de voorgaande groepen, zo groot, dat zodra er zicht was op financiering, zij meteen zijn gestart.

In het rapport kunt u ook lezen dat de ouders en de lokale gemeenschap wel bijdragen, maar dat door de ernstige achteruitgang van de lokale economie deze ver achterblijft van wat verwacht werd en nodig is.

Wij blijven Seechild steunen op hun weg naar grotere financiële stabiliteit.

 

Het ‘Semi-annual report 2022’ leest u hier. (Engels)

Hier vindt u meer over de Mirembe ’s meest recente bijdrage en de voorgeschiedenis van dit zo belangrijk instituut.