In Gehandicapten,Gezondheidszorg,jongeren,Nieuws,SEECHILD,Tusaidiane

Rehabilitatie Programma Seechild start nieuwe groep

Boze geesten, vloeken en hekserij zitten erachter!

Die overtuiging draagt bij aan de marginalisering van mensen met een geestelijke beperking in de Oegandese samenleving.

De grote, soms dramatische successen van de eerste groep deelnemers aan het revalidatieprogramma in 2018 zorgden voor een overweldigend aantal nieuwe aanmeldingen bij Seechild in Kampala.
De staf van Seechild wilde in 2022 een volgende groep van 15 tot 20 jongvolwassenen beginnen. Daarvoor was € 5000 nodig.

Dankzij veel kleinere en één grote aanvullende donatie van een sponsor kon de groep in de zomer van 2022 daadwerkelijk van start gaan!
HEEL VEEL DANK aan de ruimhartige gevers!

We gaan door met fondswerving om de het tweede en volgend jaar mogelijk te maken.

De families moeten in de kosten bijdragen, maar dat is in de huidige economische situatie voor velen een te groot probleem.
Gehandicapte jongvolwassenen zijn al kansarm, maar sociale uitsluiting en gebrek aan zorg dwingt hen tot een zwervend bestaan.
Elf jongvolwassenen haalde Seechild van straat in 2018. De medewerkers zorgden allereerst voor goede medische behandeling en leerden de pupillen zichzelf te verzorgen. Het tweede jaar kwamen aangepaste beroepsvaardigheden aan bod, opdat ook deze mensen voor een groot deel in hun eigen levensonderhoud kunnen gaan voorzien.
Hun families krijgen ook een actieve rol in deze aanpak.
Hier leest u meer over de successen van de eerste twee jaar.

Mede dankzij uw geweldige steun kon dit centrum het personeel aanhouden en tijdens de covid-19 crisis nog wat thuiszorg verlenen.
Lees hier meer over die moeilijke jaren 2020-‘21.

Door de crisis moet de opzet voor een financieel zelfstandige toekomst van deze, zo belangwekkende organisatie voor jongeren met een beperking, volledig worden herzien.
Zij werken nu plannen uit, samen met Tusaidiane Uganda, voor een varkenshouderij met land- en tuinbouw, als deel van een stabielere financiële basis.

Hier vindt u meer achtergrondinformatie over het Seechild project.

De financiële details en de motivatie van de huidige aanvraag vindt u hier. (Engels)