In jongeren,Kawempe Youth Centre,Nieuws,Onderwijs,Straatkinderen

Kawempe Youth Centre bruist

Joan, een 20 jarige muzikante uit Kawempe vertelt enthousiast:

‘Brass for Africa heeft een inspirerende jonge dame van mij gemaakt, want zoveel meisjes zien mij nu en denken: als dat meisje het kan, dan kan ik het ook!’
Kijk hoe zij vol zelfvertrouwen optreedt in dit filmpje.    

Trots is Esther Kyazike, de directeur van KYC, op haar en op het succesvolle Brass for Africa jeugdorkest van KYC. Zeven van zijn leden zijn in 2023 geselecteerd voor de internationale All Stars Band van de koepelorganisatie. Bovendien dingt het orkest van KYC mee naar de platina status voor bands in Afrika.
Nog trotser is Esther op de grote betekenis die dit jeugdorkest heeft voor zoveel jongeren uit de sloppenwijk Kawempe. Zij ontwikkelen zich in het samen optreden en muziek studeren, en ondersteunen elkaar in de uitdagingen van het dagelijks leven (velen zijn wees). Bovendien levert het samen optreden inkomen op, waarmee ze hun opleiding kunnen financieren. Zo vergroten zij hun kansen voor en vertrouwen in de toekomst.

Zorgen
KYC is met slechts twee betaalde medewerkers en een schare toegewijde vrijwilligers een uitzonderlijk goed draaiend jeugdcentrum.
Het ontbreekt echter nog aan voldoende staf- en bestuursleden om de noodzakelijke stappen naar een duurzame sociale onderneming te plannen en uit te voeren. Dit baart ons zorgen!

Bruisend jeugdcentrum
Het centrum bruist desondanks van activiteiten die ze deels in samenwerking met een uitgebreid netwerk van lokale partners aanbieden.

Zomaar een paar in het oog springende programma’s:
Promoting learning among children through reading sessions, een initiatief dat mede via
Mirembe is gefinancierd. Ouders en getrainde vrijwilligers lezen en spelen met kinderen op twee plaatsen in de wijk en op scholen. Ze gebruiken daarvoor de nieuwe boeken en het educatieve speelmateriaal.

De Mobile Library Services naar de scholen breiden uit, nu naar negen lagere en één middelbare school.

Het Youth Livelihood Project traint jongeren in ICT– en beroepsvaardigheden, introduceert hen bij kredietverstrekkers en begeleidt hen in het starten van bedrijfjes en spaargroepen. Dit hoopgevende project, mede gefinancierd door KS Foundation  krijgt een vervolg met partners als Anchors for Youth Africa en SAWA World.

Enkele van de vele andere activiteiten zijn: educatieve spelen voor jonge kinderen, gezondheids- en voedingsvoorlichting, training en begeleiding van tienermoeders en vaders, bomen planten in het kader van klimaatbewustzijn en vergroening, faciliteren van leergierige jongeren met een ruime keus aan lees- en studiemateriaal in de bibliotheek, online trainingen voor leraren in het gebruik van ICT in hun lessen en het begeleiden van studenten, etc. etc.

Op zijn Facebookpagina doet KYC regelmatig van activiteieten.

De recente berichten over KYC vindt u hier.

En hier leest u meer achtergrond informatie over KYC.