In Kamuli Childcare Nursery and Primary School,Nieuws,Onderwijs,Tusaidiane,Water,Weeskinderen

Kerstactie 2018 : de KACHICA school kan vooruit!

De kerstactie 2018 was een geweldig succes!

Alle acties, collectes en persoonlijke giften leverden totaal € 28.094 op!
Een prachtig resultaat! Hartelijk dank!
Mirembe vult het aan tot de benodigde € 30.664 zodat Wilde Ganzen na verhoging bijna 46.000 euro kan overmaken voor de verdere bouw van de school.
Ze kunnen nu flink doorpakken voor Kamuli Childcare Nursery and Primary School.
Voor 2019 waren de plannen heel ambitieus: men wilde in dat jaar de school grotendeels afbouwen.
Echter met de opbrengst van deze kerstactie kunnen nog niet alle nodige werkzaamheden worden voltooid.
In de loop van 2019 worden nog collectes gehouden en acties gevoerd om volgend jaar verder te kunnen afbouwen. Ook daarbij steunt Wilde Ganzen weer.

De school in Kamuli ontwikkelt zich gestaag, maar langzaam.
De enthousiaste en actieve vrouwengroep daar neemt vanaf 2005 het voortouw voor de opvang van weeskinderen in dit dorp met zijn vele Rwandese vluchtelingen. Hun  school bestaat dan nog uit een verzameling lemen hutten en een paar kleine bakstenen klaslokalen in ruwbouw.
De ouders willen graag een goede lagere school.
Want ‘Onderwijs is de toekomst van onze kinderen!’
Verenigd in de KACHICA ontwikkelingsgroep, zetten zij zich er al jaren enthousiast voor in.
Zij dragen zoveel mogelijk zelf bij aan het opbouwen van de school.
Zo namen zij recent het initiatief om een stuk land te kopen tussen de het schoolterrein en de doorgaande weg. Dit verbetert de toegang, de drainage en de plaatsing van de geplande gebouwen.
Zij legden zelf de afrastering aan en plantten daarin een heg.
De Kachika leden namen voor deze eigen bijdragen een lening van Tusaidine, die zij punctueel aflossen.

Hulp
De diaconie van de Protestantse Gemeente Malden -Heumen zet zich sinds 2016 in voor deze mensen. Als start bracht de kerkgemeenschap € 5000 bijeen . Hiermee zijn in januari 2017 toiletten gebouwd voor de 460 leerlingen en 15 leerkrachten.
Het Oegandese Ministerie van Onderwijs wil primitieve schooltjes als deze sluiten.
Tusaidiane schiet dan geld voor om de bouw van twee nieuwe klaslokalen te versnellen. Dit overtuigt de inspectie om gedurende een paar jaar de situatie te gedogen.

Met de opbrengst van de acties van de N.H. Gemeente Malden – Heumen en een sponsoractie op de St. Nikolaas School in Nijmegen lukt het om in 2018 nog twee klaslokalen te bouwen en het terrein te verbeteren. Nu wordt het zaak om door te pakken.

Actieplan 2019.
Jaarlijks maakt het schoolbestuur, begeleid door Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane, een nieuw actieplan..
Voor 2019 zijn de prioriteiten heel ambitieus. Men wil graag de school afbouwen tot de minimaal vereiste voorzieningen:
1. Noodzakelijke zaken voor een goed  onderwijsklimaat, waaronder aansluiting op het  elektriciteitsnet  € 7.000)
2. Een gemeenschappelijke watervoorziening voor de school en het dorp (€ 14.820)
3. Bouw van kleuterlokalen met meubilair (€ 20.523)
4. Bouw van bibliotheek- en administratiegebouw  (€16.283)
5. Renovatie van de bestaande klaslokalen (€20.041)

Duidelijk is dat dit alleen mogelijk is met hulp van meerdere sponsoren.
Tusaidiane Nederland, onze partnerorganisatie,  garandeert de noodzakelijke voorzieningen, prioriteit 1.
Rotary Woerden en het Minkema College daar sponsoren de watervoorziening, prioriteit 2.
Samen met de N.H. Gemeente Heumen en Malden zetten wij ons in voor de overige prioriteiten.
Met uw bijdragen en de steun van Wilde Ganzen kunnen de eerste vier actiepunten in 2019 gerealiseerd worden.
Aan het eind van dit jaar stelt het KACHICA schoolbestuur samen met het team van Tusaidiane een actieplan voor 2020 op.
Dan willen wij weer een beroep op u doen. Want zonder ook uw hulp gaat het niet lukken.

Lees hier verder de Facts and Figures en de voortgangsberichten: