In Gehandicapten,Landbouw-Veeteelt,Nieuws,Onderwijs

Kiwanga school voor gehandicapte kinderen een half jaar na de start.

Fred Matovu rapporteert.

Een half jaar na de start van de school zijn er 27 kinderen in verzorging en opleiding op het Kiwanga Integrated Skills Training Centre. Met de bewoners van het Philips House meegeteld wonen er nu 38 pupillen.
Het aantal nieuwe aanmeldingen groeit en toont de grote behoefte aan opvang en opleiding van kinderen met vaak meervoudige beperkingen.

De intensieve begeleiding en specialistische zorg werpen vruchten af. Deze benadering maakt het mogelijk de training en opleiding nauwkeurig af te stemmen op de individuele mogelijkheden van de pupillen.
Het schoolhoofd en de leidinggevenden van verschillende disciplines vertellen wat al bereikt is en waar de talloze uitdagingen liggen.
Er wordt succesvol samengewerkt in een netwerk van lokale organisaties.
Het verslag van de sociaal werker toont o.m. dat ouders en familie nauw bij het programma worden betrokken.
Veel families blijken echter niet in staat om voldoende bij te dragen aan de kosten.

Dat raakt de grootste uitdaging van dit jaar.
De snelle groei  ven de aanmeldingen en de dure specialistische zorg maken een sluitende exploitatie moeilijk. Ook al dragen lokale en buitenlandse donoren veel bij.
De meesten van de behandelende en technische staf zijn gediplomeerd en werken voor minder dan 100 euro per maand.

Stichting Mirembe bekostigt het opzetten van een boerderij voor het verbouwen van voedsel voor eigen gebruik en wat aanvullend inkomen.
Lees daar hier meer over.

De uitgebreide rapportage van Fred Matovu en collega’s leest u hier.
Om privacy redenen zijn enkele details over de pupillen uit het oorspronkelijk verslag weggelaten.

Hier leest u meer achtergrond informatie over het Kiwanga Integrated Skills Training Centre.