Tag Archives: Stichting Mirembe

Lening voor succesvol CHIDFEA

Het gaat goed met deze vrouwengroep in Kampala.

In januari vertelden wij u al daarover.
De training en coaching van Tusaidiane werpt vruchten af.
De terug betaal discipline van het spaar en leenfonds is uitstekend en steeds meer vrouwen melden zich aan.
Van dit succes getuigen de bedrijfsbezoekjes waarvan het team van Tusaidiane hier verslag doet.
De slechtere economische situatie prikkelt het ondernemerschap en de vraag om krediet neemt toe.
De Child Development and Family Employment Action groep geeft alleen een lening als de betreffende vrouw een eenvoudig, maar realistisch businessplan maakt.

(meer…)

Werkbezoek aan Ulrika

Van 21 tot 24 april j.l. bezoekt Irene van Beekum de Ulrika Women and Orphans Development Group  in Fort Portal.


Zij treft een wat ontredderde groep vrouwen aan.
Nog steeds leiden de misverstanden en communicatieperikelen met de mensen van Tusaidiane een eigen leven en voeden heftige emoties.
Dit vertroebelt het zicht op de overige problemen van Ulrika. De slechte communicatie binnen de eigen gelederen, de onduidelijke taakverdeling en een gebrekkige leiding worden nog maar gedeeltelijk onderkend.

Gesprekken

(meer…)

Gebruik veilig drinkwater!

Voorlichting blijft noodzakelijk.

We berichtten al eerder over de acties om veilig en hygiënisch gebruik van drinkwater te promoten.
In 2016 hielden 19 gebruikersgroepen voorlichtingsbijeenkomsten en de eerste maanden van dit jaar kwamen er nog 11 bij. Bij 30 van de 70 drinkwaterprojecten wordt nu extra aandacht besteed aan bewustwording van de lokale gebruikers en worden de beheerders bijgeschoold om zelf dit soort bijeenkomsten te leiden.

Een aantal van de gebruikersgroepen kan zelfstandig aan de slag met campagnes die het gebruik van veilig drinkwater moeten bevorderen. Het merendeel vraagt echter Tusaidiane ondersteuning daarbij.

Het zijn levendige bijeenkomsten die uiteindelijk ook resultaat boeken.

(meer…)

‘Yes, it can be done!’

Inspirerende training Change the Game Academy

De derde bijeenkomst van de Change the Game Academy van 8 tot 12 mei ging vooral over lokale fondsenwerving.
De zes deelnemers van de Daughters of Charity, de Elisabeth Namaganda Foundation en Tusaidiane Uganda sturen ons foto’s en enthousiaste mails. Hier enkele citaten:

‘We hebben zoveel geleerd van de trainingen, het presenteren en in het werken in de groepen. Onze nieuwe vaardigheden maken ons vindingrijker in het mobiliseren van lokale betrokkenheid’.

(meer…)

Beleidsplan Stichting Mirembe 2017-2019

Beleidsplan 2017-2019

In januari 2019 bestaat Stichting Mirembe veertig jaar.
We zijn ervan overtuigd dat onze inspanningen, dankzij de steun van onze donateurs, voor veel mensen in Oeganda echt verschil gemaakt hebben.
Onze visie op het werk is al die jaren niet veranderd, maar, kunt u lezen in dit beleidsplan, de wijze waarop we deze gestalte willen geven wel.

(meer…)

Kiwanga school voor gehandicapte kinderen een half jaar na de start.

Fred Matovu rapporteert.

Een half jaar na de start van de school zijn er 27 kinderen in verzorging en opleiding op het Kiwanga Integrated Skills Training Centre. Met de bewoners van het Philips House meegeteld wonen er nu 38 pupillen.
Het aantal nieuwe aanmeldingen groeit en toont de grote behoefte aan opvang en opleiding van kinderen met vaak meervoudige beperkingen.

(meer…)